Inleiding

 

Hoe is Robbie’98 ontstaan.

Alle studenten van het vijfde semester van de opleiding Informatica van Hogeschool van Utrecht (HvU) moeten voor de opleiding aan een project werken waar 240 uur voor staat (6 studiepunten). Sommige projecten zijn door bedrijven gespecificeerd, maar het robot-project is door docenten van de HvU ontwikkeld. Het doel van dit project is om een robot te laten rijden in een kamer. Het project bestaat uit twee delen, waarvoor elk een projectgroep aangesteld is. Er is een groep voor het aansturen van de hardware van de robot en een groep voor de besturing van de robot. Deze laatste groep is de Robbie’98 projectgroep.

Waarom Robbie’98?

De naam "Robbie’98" is een verwijzing naar de programmeerlessen uit het eerste semester, waarin gewerkt moest worden met een semi-pascal omgeving, genaamd "Robbie".

Incrementele ontwikkeling.

Bij de ontwikkeling van Robbie’98 zorgen we ervoor dat er begonnen wordt met het voorzien van de basisbehoeften van de opdrachtgever. De uitbreidingen(incrementen) worden gerangschikt naar prioriteit en er is afgesproken niet met een volgend increment te beginnen als de vorige is afgerond.

Op dit moment zijn de volgende incrementen vastgesteld:

  1. De robot kan rijden en als deze botst, doorrijden met een nieuwe richting.
  2. De robot genereert een kaart van de omgeving en kan deze opslaan en presenteren.
  3. De robot gebruikt zijn kaart om objecten in de omgeving te ontwijken. De gebruiker kan de robot opdracht geven om zonder te botsen te rijden naar een bepaalde positie in zijn omgeving.

Simulatie en tests.

Het ontwikkelen van de besturing van de robot behelst meer dan het robot-besturingssysteem zelf. Er moet per onderdeel aandacht worden besteed aan optredende uitzonderingssituaties, waarvoor een testprogramma nodig is. Voor het hele systeem moet een simulator worden ontwikkeld zodat deze getest kan worden zonder gebruik te maken van de hardware-robot. Deze simulator en testprogramma’s worden parallel aan het robot-besturingssysteem ontwikkeld.

Reikwijdte van het project

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

Op te leveren documenten

Op te leveren applicaties

Human Resources

Hier volgen de functie-omschrijvingen van de betrokken projectleden.

Hugo De Groot

Programmeur robot, verslaglegging, communicatie andere projectgroep

Rik De Groot

Programmeur robot en simulatie, verslaglegging, home-page

Sander Hartogensis

Programmeur robot, verslaglegging.

Marcel Lindenbergh

Programmeur robot, verslaglegging.

Martijn Lindhout

Programmeur robot en simulatie, verslaglegging.

Julien Moorrees

Projectleider, programmeur robot, verslaglegging.

Sebastiaan Overdijk

Programmeur robot, verslaglegging.